kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 40
týden: 162
celkem: 343773
Vaše REKLAMA zde ?

Kontaktujte nás: automanzety@email.cz

Spřátelené weby
Vaše REKLAMA zde ?

Kontaktujte nás: automanzety@email.cz

Obchodní podmínky

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě http://www.automanzety.eu a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou pro obě strany závazné.

 

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ:

Objednávku je možno vytvořit po řádné registraci. Registrovaní uživatelé se musí platně přihlásit.

Každá Vámi odeslaná objednávka je považována za závaznou.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Po přijetí objednávky prostřednictvím internetového obchodu www.automanzety.eu je kupujícímu zasláno potvrzení o jeho objednávce na e-mail, který kupující uvedl při zadání objednávky.

Po odeslání objednávky od nás obdržíte potvrzovací e-mail. Potvrzovací e-mail, může být automaticky odfiltrován SPAMovým filtrem va Vašem e-mailovém programu. Pokud jste učinili objednávku a dosud Vám potvrzovací e-mail nedošel, prosíme kontaktujte nás na e-mail.: info@automanzety.eu, nebo na tel.: (+420) 777 178647.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká při převzetí objednaného zboží kupujícím.

Objednané zboží bude standardně připraveno k expedici do 5-ti pracovních dnů od doručení objednávky.

V případě platby předem, bude zboží připraveno k expedici do 48 hodin od připsání platby na účet.


CENY ZBOŽÍ:

Všechny ceny jsou v Kč a jsou konečné.

Nejsme plátci DPH.


PLATBA ZA ZBOŽÍ:

Objednané zboží je možno zaplatit :

· Platba předem

· Platba dobirkou při převzetí zboží

 

Při platbě předem Vám budou e-mailem zaslány informace s veškerými potřebnými podklady nezbytnými pro provedení platby.


DOPRAVA ZBOŽÍ:

Zboží Vám bude zasláno prostřednictví České pošty, nebo Zásilkovny.

Objednané zboží je rozesíláno výhradně na území ČR.

Na Slovensko zasíláme pouze po předchozí dohodě.

Vámi objednané zboží je dopraveno přímo na adresu, kterou uvedete při registraci (pokud neuvedete jinou doručovací adresu).

Pokud nebudete zastiženi, bude zásilka uložena k vyzvednutí na nejbližší pobočce České pošty / Zásilkovně, kde si ji můžete kdykoliv v její pracovní době vyzvednout.

Obvykle trvá doprava 2 pracovní dny od expedice. O víkendu a svátcích Česká pošta / Zásilkovna zásilky nedoručuje.


Doprava v rámci ČR

Česká pošta

75,- Kč při platbě předem na účet

145,- Kč při zaslání zboží na dobírku

 

Zásilkovna dodání na výdejní místo

85,- Kč při platbě předem na účet

110,- Kč při zaslání zboží na dobírku

 

KONTROLA DODÁVKY:

Obsah dodávky je kupující povinnen zkontrolovat již při převzetí zásilky od dopravce (pošty) za přítomnosti doručovatele. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinnen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zásilku přímo u dopravce (pošty). Dopravce (pošta) následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte nejpozději do dvou pracovních dnů a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží.

Případná reklamace bude vyřízena pouze na základě písemného popisu vady.

Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v zásilce apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled.

 

NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY:

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami. Opakované odeslání zásilky je po dohodě možné. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat náhradu s tím spojených nákladů.


ZÁRUKA:

Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců, není-li výrobcem uvedeno jinak.

Záruční lhůta začíná běžet dnem vystavení platebního dokladu.

Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

Na pozáruční opravy je záruka 6 měsíců a to pouze na stejnou závadu, jež se projevila při opravě.

V případě, že je nutné doručit reklamované zboží k opravě (výměně), je nutno toto zboží dopravit ve vyhovujícím obalu, nejlépe originálním. Nebude -li zboží při přepravě dostatečně chráněno, není prodávající povinnen reklamaci uznat.

Náklady na dopravu nese kupující.

Prodávající nepříjmá zásilky na dobírku, (zboží nutno zaslat jiným způsobem).

Na vyřízení reklamace je lhůta 30 dnů od jejího doručení. Za vyřízení reklamace je považováno i její odůvodněné zamítnutí.

V případě neoprávněné reklamace, budeme nuceni opravu účtovat.

 

VLASTNOSTI ZBOŽÍ:

- Kupující je srozuměn, bere na vědomí a souhlasí s následujícími skutečnostmi:

- Kůže je přírodní materiál a může se lišit od skutečnosti vlivem technických důvodu (nastavení monitoru, osvětlení v místnosti, interiéru automobilu, atd..

- Prodávající si vyhrazuje právo rozdílu odstínu a struktury kůže v závislosti na výrobních změnách výrobce, které není schopen ovlivnit.

- Fotgrafie jsou pouze ilustrační


ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- Poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)

- Opotřebení běžným způsobem

- Součásti poškozené v důsledku namontování na jiné vozidlo , než je doporučeno výrobcem

- Součásti poškozené nesprávnou montáží, nebo nepřiměřeným použitím vozidla v rozporu s technickými podmínkami výrobce

- Součásti, které byly upraveny

- Součásti namontované v rozporu s údaji o použití.

- Součásti poškozené nehodou.

- Součásti poškozené nedostatečnou, nebo nesprávně prováděnou údržbou vozidla.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.


PODMÍNKY VRÁCENÍ PENĚZ:

Po obdržení a zkontrolování vráceného zboží Vám bude neprodleně zaslána zpět částka odpovídající prodejní ceně zboží na Váš účet (uveďte v průvodním dopise), popřípadě složenkou.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD:

Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.automanzety.eu reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem.

Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: info@automanzety.eu

Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail, číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ:

Kupující - má právo podle občanského zákoníku §53 odst.7 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v naprosto nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebování, v původním originálním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Prodávající upozorňuje, že kupující nemůže odstoupit podle §53 odst.8 občanského zákoníku od takové kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží upraveného na přání kupujícího.

Prodávající dále zdvořile kupujicího upozorňuje, že shora uvedená lhůta pro odstoupení je určena k tomu, aby se kupující mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také primárně neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží (viz. čl. Vlastnosti zboží).

 

Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku prodejní ceně zboží bezhotovostním připsáním na účet, nebo složenkou zaslanou na adresu kupujícího.

Zboží je nutné vracet osobně nebo zasláním poštou jako běžnou zásilku. Zboží nelze vracet zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou prodávajícím převzaty.

 

Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno – tedy došlo k bezdůvodnému obohacení, případně byla způsobena škoda), je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech :

· zboží se již nevyrábí nebo nedodává

· zboží je dlouhodobě nedostupné

· cena dodavatele se výrazným způsobem změnila, nebo byla chybně stanovena

 

V případě, že tato situace nastane, budeme Vás neprodleně kontaktovat e-mailem, nebo telefonicky o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd.).

V případě, že jste předem zaplatili cenu zboží, bude Vám tato částka převedena zpět na Váš účet, nebo adresu a to v nejkratším možném termínu.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího:

Objednávku nelze zrušit přímo v on-line systému internetového obchodu.

Objednávku je možno zrušit telefonicky, nebo e-mailem.


DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@automanzety.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího, zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A GDPR:

Registrující potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami provozovatele obchodu dává ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k tomu, aby jeho údaje byly zpracovány a uchovány v obchodní databázi provozovatele elektronického obchodu a společnosti Webczech s.r.o.

Veškeré údaje získané od zákazníků slouží pouze pro vnitřní potřebu.

Údaje, které prodávající o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoli změnit po přihlášení do e-shopu.

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

UKLÁDÁNÍ COOKIES:

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookies. Jsou to malé soubory, které ukládají infomace o vašem prohlížeči, nikoliv o vaší osobě. Některé cookies jsou nezbytné pro správné fungování stránky, jiné se využívají na zvýšení kvality stránky a spokojenosti uživatele

Soubory cookies lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout, nebo nastavit užívání pouze některých. Pokud nám však nepovolíte použití cookies, některé funkce a stránky nebudou fungovat tak, jak by měly. Nastavení soukromí ve vašem počítači najdete v menu internetového prohlížeče.

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 2600104574 / 2010 vedený u Fio banka, a.s.

IBAN účtu: SK4483300000002600104574
BIC kód: FIOZSKBAXXX

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu

nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 9.dubna 2023.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tým TUNINGPLUS Vám přeje příjemné nakupování

 

X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).